Poděkování

Poděkování za poskytnutou podporu:

 • Manželé Tannertovi ze Šumperku
 • p. Stonáčková Věra z Razové
 • p. Unzeitig Pavel ze Zábřehu
 • p. Vaněk Jan ze Zábřehu
 • p. Kejik Alois z Karolína
 • Pivovar Černá Hora
 • Pivovar Holba Hanušovice
 • p. Pellarová Ivona z Otrokovic
 • rodina Vatrtova z Malé Morávky
 • Singule Vladislav
 • Hynek Solplachta z Třebíče
 • Michal Škrabal z Blanska
 • Za Vaši přízeň zveme co nejsrdečněji na slavnostní otvírání památníku dne 24.srpna 2013 .
 • MUDr. Jiří Švéda z Hrušovan
 • Zdenka Dvořáková ze Zábřehu
 • Vlaďka a Pavel Blažkovi
 • Kolár František
 • Kolárz Marcel
 • Dvořák Jaromír
 • mládenci Michálek David, Lemon Filip a Žalčík Aleš z Jeseníku
 • rodina Zavřelova z Krnova
 • rodina Šafářova z Nového Jičína
 • Pustejovský Ladislav
 • Kalábová Miluše
 • Kroutilíková Pavla
 • Švédiková Lydie
 • Členové hnutí Brontosaurus z Jeseníku - Tomáš Hradil, Marián Bodnár,Ryšavý Aleš,Krejza Jindřich
 • Božena Bouchalová z Brna
 • Václav Voznica z Dobratic u Fr. Místku

 

Zvláštní poděkování Zastupitelstvu Olomouckého kraje za schválený finnační příspěvek.

 

Poděkování patří též p. Karlu Steinerovi z Jeseníku, s jehož pomocí bylo možné dokončit hrubou stavbu a objekt zazimovat.

 

Naše díky dále patří.:

 • panu Kachtíku Jaroslavovi
 • Ing. Rostislavu Vodičkovi
 • Pospíchalové Zdence
 • Ing.Jaroslavu Horákovi z Úval,
 • paní Jarmile z Lipové,
 • manželům Leharovým z Opavy

 

Za listopad je naší povinností poděkovat za přízeň a uznání

 • p. Hladoníkovi a pí. Musilové z České Lípy
 • p. Ivo Křížkovi
 • pí. Daně Ponížilové
 • pí. Zdence Křížkové

Rok 2013 začínáme poděkováním za projev přízně

 • paní Hlochové Boženě
 • paní Vavřinové Drahomíře
 • paní Raisové Janě z Prahy
 • panu Látalovi Františku
 • panu Ondrejkovi Viliamu
 • panu MUDr. Korbičkovi Jiřímu
 • panu Kastnerovi Danieli ze Šternberka
 • panu Tichému z Brna
 • paní Balcarové z Turnova
 • panu Ing. Švecaru Fr. z Fr.Místku
 • paní Komárkové Barboře z Karviné,
 • Birtusové regině z Razové
 • Lazebníčkové Anně ze Zábřehu,
 • panu Jiřímu Holasovi z Oudoleně,
 • Janu Spurnému z Olomouce,
 • Františku Švecarovi z Šumperku
 • paní Vokřapové z Uničova

Za  Vaši  přízeň zveme co nejsrdečněji na slavnostní otvírání památníku dne 24.srpna 2013 .